Vad är psykoterapi?


Vad är psykoterapi egentligen, pratar man bara?

Psykoterapi är en samtalsbehandling. Du träffar regelbundet en legitimerad psykoterapeut och tillsammans arbetar ni med det som är problematiskt och smärtsamt för dig.

När skall jag söka psykoterapi?

När det inte räcker med att tala med vänner eller familj om det man upplever. När det sätt på vilket man tidigare mött livet, med allt vad det innebär inte fungerar längre.

Kan man prata om vad som helst, har ni tystnadsplikt?

Ja, en psykoterapeut arbetar under sekretess så du kan prata om vad du vill.

V1186193_87130914ad kan det handla om?

Det kan handla om hur man känner sig, att man är deprimerad, nedstämd eller har ångest. Det kan också handla om livskriser såsom skilsmässa och dödsfall. Relationsproblem i familj eller på arbete är också vanliga orsaker till att man söker terapi.

Måste man tala om sin barndom?

Den som söker hjälp får tala om vad man själv vill. Genom att prata om relationer och upplevelser både i nuet och tidigare kan man få hjälp att upptäcka vilka mönster man reagerar med. Det som blir tydligt kan sen också bearbetas och förändras.

Hur går psykoterapi till rent praktiskt?

Man kommer överrens med sin psykoterapeut om tid, kostnad, hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Oftast ses man en gång i veckan. Man sitter i stolar så att man ser varandra. Terapin kan pågå allt från ett tiotal gånger till flera år. Den kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta tills båda kommer överrens om att avsluta.

Men hur går det till, själva det terapeutiska då?

När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan psykoterapeut och konfident söker man tillsammans orsaken till konfidentens problem och smärta. Båda bidrar, konfidenten med sin berättelse och terapeuten med sitt yrkeskunnande, sin erfarenhet och sina känsloreaktioner. I den dynamiken kan nya känslor, reaktioner och förståelse uppstå och bidra till en förändring.

Kan det verkligen hjälpa att prata?

Att få ord för sina känslor och för sin livsberättelse är en del i behandlingen. En annan del är den relation till terapeuten som uppstår där olika känslor kan uttryckas och de blir bemötta med respekt.

Om du vill gå vidare, klicka gärna på fliken som heter länkar.

© 2015 St:Lukas - Design av Andre Westberg