Sponsorer


Nicodemus.se drivs med hjälp av bidrag från Timmermansordern och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Timmermansordern

Vapen_smallOrden bedriver en omfattande social hjälpverksamhet både externt och internt med hjälp av fonder, donationer och insamlade medel. Hjälpverksamheten är och förblir en av Timmermansordens viktigaste uppgifter. Utdelade bidrag uppgår f.n. årligen till drygt 5 miljoner kr och under åren 1980-2010 utdelades totalt bidrag till ett värde av ca 90 miljoner kr. (För ytterligare information klicka här)

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål
  • att utöva välgörenhet,
  • att stödja litterär och konstnärlig verksamhet,
  • att främja vetenskaplig forskning samt
  • att understödja undervisnings- och studieverksamhet i landet.

Läs mer här

 

© 2015 St:Lukas - Design av Andre Westberg