Om oss


I mars 2010 fattade förbundet S:t Lukas beslut om att undersöka möjligheterna att starta ett nationellt online-forum med avsikt att erbjuda ungdomar och unga vuxna samtal och vägledning via Internet.  Detta online-forum  bemannas av utbildade psykoterapeuter och andra yrkeskategorier med erfarenhet av arbete och samtal med ungdomar och unga vuxna.

S:t Lukas bildades 1939 och är en rikstäckande ideell organisation som bedriver  psykoterapi, handledning och konsultation på ett 40-tal mottagningar runt om i landet. Knutet till förbundet finns även S:t Lukas utbildningsinstitut som innehar examensrätt i psykoterapi och anordnar grundutbildning samt legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi.

S:t Lukas är en religiöst och politiskt obunden organisation som utgår ifrån en kristen humanistisk människosyn. I S:t Lukas tradition finns allt sedan grundandet ett intresse och en öppenhet för de existentiella frågornas betydelse för människors välbefinnande.  Förbundet S:t Lukas har sitt säte i Stockholm.

www.sanktlukas.se

Vill du stödja vårt arbete? Sätt in en slant på Förbundet S:t Lukas , bankgiro 5135-3993, plusgiro 14 69 28-7

Märk din insättning med ”Nicodemus.se” 


© 2015 St:Lukas - Design av Andre Westberg